Fri km Fri km
Fri strøm Fri strøm
Ingen binding Ingen binding
24/7 support 24/7 support
Forsikring Forsikring
Vejhjælp Vejhjælp

Ambition: Fjern 1000 biler i Aarhus

I 2016 formulerede Aarhus Kommune og TADAA! i fællesskab en ambitiøs strategi, der havde til formål at fjerne 1000 fossile biler fra gaden i Aarhus. 

Ambitionen skulle nås ved at fremme delebiler på el i fællesskaber som eksempelvis boligområder.  

Projektets byggede på en hypotese om, at én delebil på el fjerner mellem 4-10 fossile biler fra vejene. Der vil derfor skulle mellem 100-250 delebiler på el til for at opnå det ambitiøse mål om at fortrænge 1000 fossile biler fra vejene i Aarhus Kommune. 

Projektets tre delmål

  • At udbrede så mange el-delebiler som muligt i 2017
  • At demonstrere mulighederne med el-delebilsordninger
  • At bidrage med konkrete erfaringer med deleøkonomi

Projektets idé

Mobility as a service. Deleøkonomi. E-mobility. Stream dit transportbehov. Kært barn har mange navne, når det kommer til at arbejde med fremtidens transportformer. 

Med TADAA! er fremtidens transportformer allerede nutid, fordi det allerede nu er muligt for flere tusinde aarhusianere at bruge TADAA!s delebiler på el. 

Det er borgerne i Aarhus Kommune glade for, hvilket du kan læse om i denne artikel.

Der kommer løbende nye delebiler i Aarhus. De fleste biler er indtil videre forbeholdt beboere i det bestemte boligområde, men for eksempel ved Pakhusene på Aarhus Ø kan alle være med. Det kan du læse mere om her

Ka' du få TADAA!?
Henrik D. Müller

Vi skal have den vedvarende energi ind i tranporten. Det er en stor opgave. Samarbejdet med TADAA er rigtig interessant, fordi det både indfører flere elbiler i byen, samtidig med at mængden af biler nedbringes. Det er både godt for klimaet, og er med til at mindske trængslen i byen.

Henrik D. Müller Klimachef, Aarhus Kommune

Udfordringen

Der har været to hovedudfordringer i forbindelse med at få flere delebiler på el i Aarhus. 

Den ene udfordring har handlet om individets opfattelse af dét at dele bil. Mange synes, at det er et genialt koncept, men har alligevel svært ved at se sig selv dele bil med andre mennesker. Både TADAA! og Aarhus Kommune har derfor aktivt arbejdet med at udbrede kendskabet til fordelene ved en delebilsordning. 

Den anden udfordring har været strukturel. En delebil på el kræver både en fast parkeringsplads og en dedikeret ladestander. I en storby som Aarhus, hvor der er rift om parkeringspladserne alle steder, har det været en udfordring at finde steder, hvor bilerne kan holde. 

Resultatet

Projektet blev evalueret i efteråret 2017, hvor læringspunkter og borgernes erfaringer blev samlet i en rapport. Den kan du læse her.

Overordnet har borgerne fået større kendskab til fordelene ved at køre delebil. Mange nævner den lette tilgængelighed og bekvemmelighed som store plusser; de slipper for alt det praktiske arbejde med at have bil. Brugerne nævner desuden, at de er glade for at kunne værne om miljøet ved at køre på el, og størstedelen vil desuden anbefale ordningen til andre.

De fleste brugere af delebilsordningen ejer ikke en bil i forvejen, så for dem har delebilen været et godt alternativ til offentlig transport eller cykel. De fleste brugere svarer desuden, at delebilen – sammen med offentlig transport og cykel – opfylder deres transportbehov. De har derfor ikke tanker om at købe egen bil i nærmeste fremtid.

Læs hele opsummeringen her.

Projektets partnere

TADAA! og Aarhus Kommune har stået bag projektet. Det har særligt været kommunens klimasekretariat under navnet "Go Green with Aarhus" og Center for Byudvikling og Mobilitet, der har været involveret fra kommunens side.

Der har været tale om et arbejdsfællesskab med en fælles vision. 

Ved projektets start sagde klimachef i Aarhus Kommune, Henrik Müller:

"Transportsektoren er den største udfordring vi har lige nu i omstillingen af Aarhus. Vi skal have den vedvarende energi ind i tranporten. Populært sagt kan man sige at vi skal have vindmøllestrømmen ind i vores biler. Det er en stor opgave. Samarbejdet med TADAA er rigtig interessant, fordi det både indfører flere elbiler i byen, samtidig med at mængden af biler nedbringes. Det er både godt for klimaet, og er med til at mindske trængslen i byen."

Læs pressemeddelelse fra projektet

Her finder du et link til den pressemeddelelse, der blev udsendt, da projektet startede i 2016. 


Her finder du et link til den pressemeddelelse, der blev udsendt ved projektets afslutning i 2018. 


 

Download materiale

Her finder du materiale i forbindelse med projektet

Afrapportering

Download

Opsummering

Download

Kontakt

Projektet har været et samarbejde mellem TADAA! og Aarhus Kommunes Klimasekretariat. Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte en af de nedenstående. 

Karina Svanborg Karina Svanborg Projektleder, Klimasekratariatet, Aarhus Kommune 2920 9240
Mathias Selchau Majlund Mathias Selchau Majlund Senior Product Manager, TADAA! 41 200 700